Преградни системи

Използването на стъклени прегради за функционално разделяне на офис пространства създава усещане за отвореност и обем. Естествената светлина и връзката с външната заобикаляща среда създават приятелска работна атмосфера. Системите, които ние от FLEXSPACE предлагаме, дават възможност за изграждане на светли, просторни и функционални офис пространства. Правилният избор на конкретна система зависи от изискванията за редукция на шум , пожароустойчивост и дизайн.

GSW Office

GSW Office Plus

GSW Office FR

GSW Office Plus FR

Приложение

Офиси

Офиси

Офиси

Офиси

Категория употреба

III/IV

IV

IV

IV

Височина на профилна система

35 мм

35 мм

35 мм

35 мм

Вид стъкло

ESG 10, 12
VSG 55.X, 66.X, 88.2, 106.2

ESG 10, 12
VSG 55.X, 66.X, 88.2

Contraflam Structure 30
Pyrobel 16 VL, 16 EG VL, 25 VL

Pyrobel 16 VL, 16 EG VL
VSG 55.X, 66.X, 88.2

Звукоизолация

RW = 33 ÷ 41 dB
RA1 = 31 ÷ 40 dB

RW = 41 ÷ 51 dB
RA1 = 39 ÷ 50 dB

RW = 38 ÷ 42 dB
RA1 = 36 ÷ 41 dB

RW = 47 ÷ 53 dB
RA1 = 46 ÷ 51 dB

Пожароустойчивост

-

-

EI 15 / EI 30 / EI 60

EI 30 / EI 60

Макс. височина (мм)

3400

3400

3000

3200

Сертификат / CE mark

ETA-16/0446

ETA-17/1050

ETA-18/1097

ETA-20/0630

GSW Office GRID

GSW Office PLUS Grid

GSW Office FR Grid

GSW Office Plus FR Grid

Приложение

Офиси

Офиси

Офиси

Офиси

Категория употреба

III/IV

IV

IV

по запитване

Височина на профилна система

35 мм

35 мм

35 мм

по запитване

Вид стъкло

VSG 55.X, 66.X, 88.2

ESG 8, 10, 12;
VSG 44.X, 55.X, 66.X, 88.2

Contraflam 30
Pyrobel 16, 16 EG

по запитване

Звукоизолация

RW = 36 ÷ 41 dB
RA1 = 35 ÷ 40 dB

RW = 47 ÷ 56 dB
RA1 = 44 ÷ 54 dB

RW = 39 ÷ 41 dB
RA1 = 38 ÷ 40 dB

по запитване

Пожароустойчивост

-

-

EI 30

по запитване

Макс. височина (мм)

3400

4000

2800 / 3000

по запитване

Сертификат / CE mark

ETA-16/0446

ETA-17/1050

ETA-18/1097

по запитване

GSW Office

Приложение

Офиси

Категория употреба

III/IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

ESG 10, 12
VSG 55.X, 66.X, 88.2, 106.2

Звукоизолация

RW = 33 ÷ 41 dB
RA1 = 31 ÷ 40 dB

Пожароустойчивост

-

Макс. височина (мм)

3400

Сертификат / CE mark

ETA-16/0446

GSW Office Plus

Приложение

Офиси

Категория употреба

IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

ESG 10, 12
VSG 55.X, 66.X, 88.2

Звукоизолация

RW = 41 ÷ 51 dB
RA1 = 39 ÷ 50 dB

Пожароустойчивост

-

Макс. височина (мм)

3400

Сертификат / CE mark

ETA-17/1050

GSW Office FR

Приложение

Офиси

Категория употреба

IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

Contraflam Structure 30
Pyrobel 16 VL, 16 EG VL, 25 VL

Звукоизолация

RW = 38 ÷ 42 dB
RA1 = 36 ÷ 41 dB

Пожароустойчивост

EI 15 / EI 30 / EI 60

Макс. височина (мм)

3000

Сертификат / CE mark

ETA-18/1097

GSW Office Plus FR

Приложение

Офиси

Категория употреба

IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

Pyrobel 16 VL, 16 EG VL
VSG 55.X, 66.X, 88.2

Звукоизолация

RW = 47 ÷ 53 dB
RA1 = 46 ÷ 51 dB

Пожароустойчивост

EI 30 / EI 60

Макс. височина (мм)

3200

Сертификат / CE mark

ETA-20/0630

GSW Office GRID

Приложение

Офиси

Категория употреба

III/IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

VSG 55.X, 66.X, 88.2

Звукоизолация

RW = 36 ÷ 41 dB
RA1 = 35 ÷ 40 dB

Пожароустойчивост

-

Макс. височина (мм)

3400

Сертификат / CE mark

ETA-16/0446

GSW Office PLUS Grid

Приложение

Офиси

Категория употреба

IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

ESG 8, 10, 12;
VSG 44.X, 55.X, 66.X, 88.2

Звукоизолация

RW = 47 ÷ 56 dB
RA1 = 44 ÷ 54 dB

Пожароустойчивост

-

Макс. височина (мм)

4000

Сертификат / CE mark

ETA-17/1050

GSW Office FR Grid

Приложение

Офиси

Категория употреба

IV

Височина на профилна система

35 мм

Вид стъкло

Contraflam 30
Pyrobel 16, 16 EG

Звукоизолация

RW = 39 ÷ 41 dB
RA1 = 38 ÷ 40 dB

Пожароустойчивост

EI 30

Макс. височина (мм)

2800/ 3000

Сертификат / CE mark

ETA-18/1097

GSW Office Plus FR Grid

Приложение

по запитване

Категория употреба

по запитване

Височина на профилна система

по запитване

Вид стъкло

по запитване

Звукоизолация

по запитване

Пожароустойчивост

по запитване

Макс. височина (мм)

по запитване

Сертификат / CE mark

по запитване