Проекти

Ние сме FLEX SPACE и всеки ден си задаваме въпроса:
В каква заобикаляща среда бихме искали да работим години наред?
Затова нашата цел е да работим заедно с вас по изграждане на креативни офис пространства, отговарящи на бързо променящите се изисквания за работна среда, с добре планирана функционалност и акустичен комфорт в помещенията, съобразен с нормативните изисквания за изолация от въздушен шум на стени.